Dünyanın en çok kullanılan yönetim sistemi standardı olan ISO 9001 standardı 2015 Eylül ayında   revize edildi. ISO 9001:2015 iş dünyasındaki son yönelimleri ve ihtiyaçları karşılayacak ve diğer yönetim sistem standartları ile (örneğin; ISO 14001) uyumlu hale gelecek şekilde hazırlanmıştır.

 

ISO 9001:2015 kalite yönetim diğer yönetim sistemi standartları ile entegre olabilmesi için “Yüksek Seviye Yapısı- High Level Structure” üzerine kurulmuş olup, yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenmiştir.

High Level Structure nedir? Yeni bir ortak biçim olan bu yapı tüm yönetim sistemi standartları kullanılmak üzere geliştirilmiştir, birden fazla yönetim sistemi (örneğin, kalite, çevre, bilgi güvenliği) uygulayan kuruluşların daha iyi entegrasyonunu ve uygulama kolaylığını sağlayacaktır. High Level Structure” ve ortak metin kamuya açık bilgidir ve www.iso.org/directives “Annex SL”’ web sitesi içinde bulunabilir. “Annex SL” tüm ISO yönetim sistemlerinde uygun olacak bir metin oluşturmaları için standart geliştiricilere yönelik hazırlanmış bir kılavuzdur.

 

 

ISO 9001:2015’in Temel Özellikleri ve Yenilikler Nelerdir?

 • Hizmet sunan kuruluşlar için daha uygulanabilir yapı
 • Proses yaklaşımı ve buna ilişkin talepler daha belirgin olarak tanımlanması
 • Zorunlu şartların azaltılması (esnek yapı)
 • Risk tabanlı yaklaşım
 • Liderlik vurgusu standardın içinde daha belirgin
 • Stratejik yaklaşım
 • Yönetim temsilcisine atıf yok
 • Kalite el kitabına atıf yok
 • Hariç bırakmalar için maddelere atıf yok
 • Doküman ve kayıt kavramları yerini “dokümante edilmiş bilgi” kavramının alması
 • Uygun olmayan proses çıktıları kavramı gelmesi
 • Dış kaynak kullanımının daha netleştirilmesi
 • Tedarikçi mülkiyeti kavramı gelmesi
 • Standardın yeni yapısının diğer yönetim sistemleri ile ortak yanlar taşıması
 • Amaç, temel yönetim sistemleri için ortak terminoloji oluşturulması
 • Risk yönetimi ve önleyici yaklaşım talebi olması.
 • KYS için pek çok maddede risk ve fırsatların belirlenmesi istenmesi
 • “High Level Structure” uygulamasıv
 • ISO 9001:2015’in “Annex SL” kullanılarak oluşturulması

 

ISO 9001:2015 Standardının maddeleri

0.Giriş

1.Kapsam

2.Atıf yapılan standart ve dökümanlar

3.Terimler ve tarifler

4.Organizasyonun kapsamı

5.Liderlik

6.Planlama

7.Destek

8.Operasyon

9.Performans değerlendir

10.İyileştirme

Yazar

Hacettepe Üniversitesi İİBF den başlayan gelişim yolculuğum yurt dışında aldığım uzmanlık eğitimleri ile devam etti. İngiltere South Essex Collage (işletme ve yönetim kursları) ve The Coaching Academy (kurumsal koçluk) ve Oxford Üniversitesi (Liderlik gelişimi ve yönetimi) programlarını tamamladım.

Yorum Yap

Son Yazılarım

İş hayatında yeni nesil
24 Mart 2019
Aday deneyim tasarımı
3 Mart 2019
Değerler ile kurum kültürü yaratmak
10 Şubat 2019

Son Yorumlar

Dinar Mam.

Sabırlı olmak gerek. Şükürsüzlük bir sebep, insanları bezdiren bir diğeride, Insan Kaynakları için Türkiye'de uygulanan...

Hülya Mutlu

Bu konuda bir yazı yazmayı düşünüyorum Hamit Bey

Hamit Kaşıkçı

Hülya Hanım merhaba, Gerçekten bu konuda yazılmış en sade ve derli toplu yazıyı hazırlamışsınız sizi...