Eğitimler

 
  • Fark yaratan iletişim
  • İş hayatında stres yönetimi
  • Duygusal dayanıklılık ve esneklik
  • Liderlik ve yönetim becerileri 
  • Transaksiyonel analiz temelli iletişim ve liderlik
  • Duygusal zeka 
  • İş hayatında öz sorumluluk
  • İş hayatında psikolojik sermaye ve motivasyon
  • Geri bildirim