Atölyeler ve Arama Konferansları

Farklı konu başlıklarında bolca bilgi paylaşımı, etkileşim, uygulama ve oyun içeren atölyeler tasarlıyorum. Ortak akıl çalışmaları için ise eğlenceli ve bol çıktılı arama konferansları düzenliyorum.