Küsmek; Hoşa gitmeyen bir tutum, davranış veya söz dolayısıyla gücenip görüşmez olmak,  darılmak, ilgiyi kesmek. Türk dil kurumu sözlükte böyle tanımlamış. Psikologların ifadesi ile bilhassa içe dönük ve kaygılı kişilerin konuşmak ve sorunu çözmeye çalışmak yerine konuşmayarak ve beden dilleri ile kendilerini ifade ederek verdikleri bir tepki ve geri çekilme hali.  Niye yaparsın? Bilirsin çünkü

TOP